Games won by V Podurov (Tashkent, Uzbekistan) in this fuseki

542
1
3
2bw
+2 
=  
-  
?  

1Podurov V - Gluhovsky Leonid
2Podurov V - Gluhovsky Leonid