Games won by Shinichi Kito (Sakai, Japan) in this fuseki

42
51
3
15bw
+43
=21
-23
?  

1Kito Shinichi - Makino Mitsunori
2Makino Mitsunori - Kito Shinichi
3Kito Shinichi - Kawaai Hitoshi
4Toyo Koryu - Kito Shinichi
5Kito Shinichi - Taniguchi Ren
6Kito Shinichi - Hayashi Shoichi
7Taniguchi Ren - Kito Shinichi