Games lost by Shinichi Kito (Sakai, Japan) as white in this fuseki

42
51
3
15bw
+43
=21
-23
?  

1Tanaka Shotaro - Kito Shinichi
2Tanaka Shotaro - Kito Shinichi
3Hata Masayuki - Kito Shinichi