Games lost by Egor Pavlovskiy (Podyuga, Russia) in this fuseki

25
134
5bw
+4 
=  
- 1
?  

1Piruakov Artem - Pavlovskiy Egor