Games won by Egor Pavlovskiy (Podyuga, Russia) in this fuseki

25
134
5bw
+4 
=  
- 1
?  

1Pavlovskiy Egor - Shkiperova Karina
2Pavlovskiy Egor - Apanasenko Aleksey
3Pavlovskiy Egor - Lobachev Kirill
4Pavlovskiy Egor - Potapov Stepan