Games lost by Mitsunori Makino (Kyoto, Japan) in this fuseki

42
51
3
12bw
+13
= 3
-32
?  

1Maruta Hiroki - Makino Mitsunori
2Makino Mitsunori - Nakamura Shigeru
3Makino Mitsunori - Kamiya Shunsuke
4Kito Shinichi - Makino Mitsunori
5Makino Mitsunori - Kito Shinichi