Games won by Ilya Kondakov (Moscow, Russia) as black in this fuseki

2
15
4
3
7bw
+31
=  
-12
?  

1Kondakov Ilya - Kolk Mari
2Kondakov Ilya - Mikhalitsyn Matvey
3Kondakov Ilya - Ilu Oliver