Games lost since 2018 year by Jianwen Huang (Guangzhou, China) as white in this fuseki

52
41
3
1bw
+  
=  
- 1
?  

1Lin Yizhong - Huang Jianwen