Games lost by Wenyuan Hu (Qingdao, China) in this fuseki

3
524
1
3bw
+  
=  
-21
?  

1Huang Jianguang - Hu Wenyuan
2Hu Wenyuan - Chen Jie
3Hu Wenyuan - Wang Qichao