Games lost by Ruize Yuan (Harbin, China) as white in this fuseki

4
2
1
35
3bw
+11
=  
- 1
?  

1Yang Haonan - Yuan Ruize