Games played by Jiaxin Wang (Shandong, China) as white in this fuseki

4
2
1
35
4bw
+1 
= 1
-11
?  

1Wang Yulu - Wang Jiaxin
2Zhang Muyi - Wang Jiaxin