Games played since 2018 year by Yiran Duan (Shanxi, China) as black in this fuseki

4
2
1
5
3
2bw
+  
=  
-2 
?  

1Duan Yiran - Zhang Ruihan
2Duan Yiran - Qiu Anheng