Games played by V. Deineko (?, Russia) in this fuseki

542
1
3
2bw
+  
=  
- 2
?  

1Metreveli Irina - Deineko V.
2Abilkenov Amangeldy - Deineko V.