Games played by Yunfei Qiu (Beijing, China) as white in this fuseki

4
2
1
35
17bw
+14
= 7
- 5
?  

1Wu Hao - Qiu Yunfei
2Zhang Cheng - Qiu Yunfei
3Huang Shengming - Qiu Yunfei
4Lin Huang-Yu - Qiu Yunfei
5Wu Di - Qiu Yunfei
6Shi Xiaolin - Qiu Yunfei
7Cao Dong - Qiu Yunfei
8Li Tao - Qiu Yunfei
9Zhang Yu - Qiu Yunfei
10Liang Dawei - Qiu Yunfei
11Qi Guan - Qiu Yunfei
12Yu Manjiang - Qiu Yunfei
13Huang Shengming - Qiu Yunfei
14Zhou Keding - Qiu Yunfei
15Li Lei - Qiu Yunfei
16Zhang Jinyu - Qiu Yunfei