Games played by Ut Cheng Chu (Macao, Macao, China) in this fuseki

3
524
1
7bw
+42
=  
-1 
?  

1Cheong Chan Hei - Chu Ut Cheng
2Chu Ut Cheng - Hoi Chi Hou
3Ung Ngai Chi - Chu Ut Cheng
4Chu Ut Cheng - Un Chi Fong
5Chu Ut Cheng - Sze Weng Lam
6Chu Ut Cheng - Sze Meng Chon
7Chu Ut Cheng - Lei Ian Cheng