Games played by Iat Cheng Wu (Macao, Macao, China) in this fuseki

25
413
2bw
+  
=  
-11
?  

1Ho Yui Lam - Wu Iat Cheng
2Wu Iat Cheng - Ung Ngai Chi