Games played by Sin Iao Cheong (Macao, Macao, China) in this fuseki

5
2
134
2bw
+  
=  
- 2
?  

1Fong Ut In - Cheong Sin Iao
2Chen Hok Kuan - Cheong Sin Iao