Games played by Sergey Olyunin (Nizhny Novgorod, Russia) in this fuseki

542
1
3
17bw
+ 5
= 3
-45
?  

1Nyberg Bengt - Olyunin Sergey
2Mikhailov Alexander - Olyunin Sergey
3Salnikov Pavel - Olyunin Sergey
4Semyonov Vladimir - Olyunin Sergey
5Metreveli Irina - Olyunin Sergey
6Varakin Pavel - Olyunin Sergey
7Petrovsky Dmitri - Olyunin Sergey
8Skuridin Alexey - Olyunin Sergey
9Olyunin Sergey - Gorshenkov Artur
10Gorshenkov Artur - Olyunin Sergey
11Volkov Sergey - Olyunin Sergey
12Taiblin Yuriy - Olyunin Sergey
13Tsaryov Viktor - Olyunin Sergey
14Radzevelyuk Alexander - Olyunin Sergey
15Olyunin Sergey - Skuridin Alexey
16Olyunin Sergey - Lunkin Vitaly
17Olyunin Sergey - Metreveli Irina