Games won by Sergey Olyunin (Nizhny Novgorod, Russia) as white in this fuseki

542
1
3
17bw
+ 5
= 3
-45
?  

1Nyberg Bengt - Olyunin Sergey
2Metreveli Irina - Olyunin Sergey
3Varakin Pavel - Olyunin Sergey
4Taiblin Yuriy - Olyunin Sergey
5Tsaryov Viktor - Olyunin Sergey