Games played by Olga Kocheshkova (Nizhny Novgorod, Russia) in this fuseki

4
2
1
35
11bw
+12
=  
-35
?  

1Kocheshkova Olga - Kareyeva Yevgenia
2Shevelyov Sergey - Kocheshkova Olga
3Kocheshkova Olga - Skuridin Alexey
4Kozhin Mikhail - Kocheshkova Olga
5Lebedeva Yelena - Kocheshkova Olga
6Chizhkina Yelena - Kocheshkova Olga
7Petrovsky Dmitri - Kocheshkova Olga
8Kareyeva Yevgenia - Kocheshkova Olga
9Savrasova Yulia - Kocheshkova Olga
10Kocheshkova Olga - Lebedeva Yelena
11Kocheshkova Olga - Skuridin Alexey