Games lost by Olga Kocheshkova (Nizhny Novgorod, Russia) as black in this fuseki

4
2
1
35
11bw
+12
=  
-35
?  

1Kocheshkova Olga - Kareyeva Yevgenia
2Kocheshkova Olga - Skuridin Alexey
3Kocheshkova Olga - Skuridin Alexey