Games lost by Olga Kocheshkova (Nizhny Novgorod, Russia) as white in this fuseki

4
2
1
35
11bw
+12
=  
-35
?  

1Shevelyov Sergey - Kocheshkova Olga
2Kozhin Mikhail - Kocheshkova Olga
3Lebedeva Yelena - Kocheshkova Olga
4Chizhkina Yelena - Kocheshkova Olga
5Petrovsky Dmitri - Kocheshkova Olga