Games played by Shoichi Sakashita (Fukuoka, Japan) in this fuseki

425
1
3
6bw
+11
= 1
-21
?  

1Hasegawa Kazuto - Sakashita Shoichi
2Sakashita Shoichi - Kataoka Mitsuaki
3Sakashita Shoichi - Sato Kiyotomi
4Sakashita Shoichi - Kubo Izumi
5Matsuura Hiroshi - Sakashita Shoichi
6Miyoshi Takeo - Sakashita Shoichi