Games lost by Shoichi Sakashita (Fukuoka, Japan) as white in this fuseki

425
1
3
6bw
+11
= 1
-21
?  

1Matsuura Hiroshi - Sakashita Shoichi