Games played by Alexey Shereverov (Zugres, Ukraine) in this fuseki

3
524
1
3bw
+1 
=  
-11
?  

1Shereverov Alexey - Nazarov Vladimir
2Shereverov Alexey - Drozd Olexandr
3Soosõrv Ants - Shereverov Alexey