Games played by Igor Sinyov (Moscow, Russia) as black in this fuseki

3
24
15
47bw
+1911
=72
-35
?  

1Sinyov Igor - Gaulitz Joachim
2Sinyov Igor - Nara Hideki
3Sinyov Igor - Taiblin Yuriy
4Sinyov Igor - Nikonov Konstantin
5Sinyov Igor - Karasyov Maxim
6Sinyov Igor - Nara Hideki
7Sinyov Igor - Kozhin Mikhail
8Sinyov Igor - Hayakawa Yoshimi
9Sinyov Igor - Nishizono Norio
10Sinyov Igor - Kabanov Dmitri
11Sinyov Igor - Metreveli Irina
12Sinyov Igor - Krasnonosov Dmitry
13Sinyov Igor - Filippov Sergey
14Sinyov Igor - Kareyev Vladislav
15Sinyov Igor - Nikonov Konstantin
16Sinyov Igor - Gorshenkov Artur
17Sinyov Igor - Skuridin Alexey
18Sinyov Igor - Ilyin Dmitry
19Sinyov Igor - Fedorkin Oleg
20Sinyov Igor - Krasnonosov Dmitry
21Sinyov Igor - Tarannikov Yuriy
22Sinyov Igor - Fedorkin Oleg
23Sinyov Igor - Li Shih-Wen
24Sinyov Igor - Filippov Sergey
25Sinyov Igor - Kabanov Dmitri
26Sinyov Igor - Peskov Stepan
27Sinyov Igor - Krasnonosov Dmitry
28Sinyov Igor - Makarov Pavel
29Sinyov Igor - Krasnonosov Dmitry