Games won by Igor Sinyov (Moscow, Russia) as white in this fuseki

3
24
15
47bw
+1911
=72
-35
?  

1Lin Sheng-Min - Sinyov Igor
2Karlsson Stefan - Sinyov Igor
3Soosõrv Ants - Sinyov Igor
4Makarov Pavel - Sinyov Igor
5Smirnov Sergey - Sinyov Igor
6Smirnov Sergey - Sinyov Igor
7Khramov Andrey - Sinyov Igor
8Salnikov Pavel - Sinyov Igor
9Kolk Marek - Sinyov Igor
10Makarov Pavel - Sinyov Igor
11Savrasova Yulia - Sinyov Igor