Games lost by Sergey Romanov (Podyuga, Russia) in this fuseki

4
2
1
35
36bw
+97
= 2
-117
?  

1Iskander Tatyana - Romanov Sergey
2Romanov Sergey - Sumarokova Aleksandra
3Romanov Sergey - Merkulov Artyom
4Romanov Sergey - Merkulov Artyom
5Rachitskaya Viktoria - Romanov Sergey
6Kadulin Alexander - Romanov Sergey
7Romanov Sergey - Merkulov Maxim
8Litvinova Yulia - Romanov Sergey
9Myasoyedov Yevgeni - Romanov Sergey
10Berezin Roman - Romanov Sergey
11Romanov Sergey - Laube Pavel
12Romanov Sergey - Lillemets Rauni
13Romanov Sergey - Tarasinski Pawel
14Romanov Sergey - Majczyk Marcin
15Romanov Sergey - Sumarokova Aleksandra
16Romanov Sergey - Tumanov Yuryi
17Romanov Sergey - Oborina Anastasja
18Merkulov Artyom - Romanov Sergey