Games played by Maxim Merkulov (Podyuga, Russia) in this fuseki

4
52
1
3
11bw
+4 
= 1
- 6
?  

1Lents Johann - Merkulov Maxim
2Pestereva Maria - Merkulov Maxim
3Okatova Anna - Merkulov Maxim
4Oborina Anastasja - Merkulov Maxim
5Krayeva Tatyana - Merkulov Maxim
6Merkulov Maxim - Kuleshova Tatyana
7Merkulov Maxim - Oborina Anastasja
8Savrasov Ruslan - Merkulov Maxim
9Merkulov Maxim - Kurdina Olga
10Karasyov Maxim - Merkulov Maxim
11Merkulov Maxim - Radzevelyuk Alexander