Games tied by Nikolay Novikov (Podyuga, Russia) as black in this fuseki

3
245
1
10bw
+22
=22
-2 
?  

1Novikov Nikolay - Rachitskaya Viktoria
2Novikov Nikolay - Lashko Kira