Sergey Telekhov (Russia, Nizhny Novgorod) prefer positions after 5 moves

All years
425
1
3
1bw
+  
=  
-1 
?  
2
1
4
53
1bw
+  
=  
-1 
?  
5
3
24
1
1bw
+  
=  
-1 
?