Huang Tse-Yuan - Tsai Yi-Chan


2018 Kaohsiung Tournament
R Rule O Swap Alter
5 RIF d3 - 9
TPE Huang Tse-Yuan Loss 22min
TPE Tsai Yi-Chan Win 26min
Published by Lin Shu-Hsuan at 2018-03-11 04:34:44

Return to the tournament

Return to Games