Huang Po-Hsiang - Yu Shang-Yi


2018 Kaohsiung Tournament
R Rule O Swap Alter
1 RIF d2 - 11
TPE Huang Po-Hsiang Win 0min
TPE Yu Shang-Yi Loss 2min
Published by Lin Shu-Hsuan at 2018-03-17 14:38:44

Return to the tournament

Return to Games