Tan Xinlin - Zeng Yijiang


4th National Mind Sports Games of China, Mixed Team
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi i10 + 22,g9
CHN Tan Xinlin Win 2min
CHN Zeng Yijiang Loss 2min
Published by Hao Tianyi at 2020-01-02 18:15:26
R Black Result White
1 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Yan Jiajun
1 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Tan Xinlin
1 CHN Zhou Ruilei 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
1 CHN Zhao Meiyu 0 : 1 CHN Cao Xueyu
1 CHN Li Shuo 0 : 1 CHN Shi Xiaolin
1 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Wang Qichao
1 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Zhao Haixia
1 CHN Zeng Yijiang 0 : 1 CHN Xia Sheng
1 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
1 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
1 CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Qi Guan
1 CHN Yu Yaping 1 : 0 CHN Wu Tong
1 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Liu Jiahui
1 CHN Hu Wenyuan 0 : 1 CHN He Qifa
1 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Wan Junhong
1 CHN Chen Xin 0.5 : 0.5 CHN Zhang Jiguo
1 CHN Ai Xianping 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
1 CHN Zhou Wen 0 : 1 CHN Zheng Weinan
1 CHN Liu Zhao 0 : 1 CHN Yu Yajun
1 CHN Hu Long 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
1 CHN Zhang Yuhong 0 : 1 CHN Chen Jing
1 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Zhu Xiaojuan
1 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Zhou Wentao
1 CHN Shi Hexin 0 : 1 CHN Yang Yanxi
1 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Cai Qing
1 CHN Jin Donglei 0 : 1 CHN Zhang Xiaojian
1 CHN Wang Fangwen 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
1 CHN Gong Xiuqin 0 : 1 CHN Liu Hongping
1 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Lu Hai
1 CHN Xu Jiaqi 0 : 1 CHN Huang Shengming
2 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Zhou Wen
2 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Hu Long
2 CHN Zhang Yuhong 0 : 1 CHN Zeng Yijiang
2 CHN Zhu Xiaojuan 1 : 0 CHN Zhao Haixia
2 CHN Wang Qichao 0 : 1 CHN Chen Jie
2 CHN Wu Tong 0.5 : 0.5 CHN Cai Qing
2 CHN Zhao Meiyu 0 : 1 CHN Liu Zhao
2 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Jin Donglei
2 CHN Wang Fangwen 0 : 1 CHN Tan Xinlin
2 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Gong Xiuqin
2 CHN Zhou Wentao 1 : 0 CHN Hu Wenyuan
2 CHN Shi Hexin 1 : 0 CHN Liu Jiahui
2 CHN Xie Weixiang 1 : 0 CHN Yan Jiajun
2 CHN Zhou Ruilei 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
2 CHN Xu Jiaqi 1 : 0 CHN Li Shuo
2 CHN Cao Xueyu 0.5 : 0.5 CHN Yu Yajun
2 CHN Liu Hongping 0 : 1 CHN Wang Qingqing
2 CHN Huang Shengming 0 : 1 CHN Shi Xiaolin
2 CHN Huang Liqin 0 : 1 CHN Yang Yanxi
2 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Yu Yaping
2 CHN Zhang Xiaojian 0 : 1 CHN Cao Dong
2 CHN Ma Hongzhou 0 : 1 CHN Mei Fan
2 CHN Liu Yang 0 : 1 CHN He Qifa
2 CHN Qi Guan 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
2 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Zheng Weinan
2 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Huang Jianguang
2 CHN Xia Sheng 0 : 1 CHN Chen Jing
2 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Xiao Huifang
2 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Lu Hai
2 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
3 CHN Zhou Ruilei 0 : 1 CHN Xia Sheng
3 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Zhao Haixia
3 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Zhou Wentao
3 CHN Shi Hexin 0 : 1 CHN Chen Xin
3 CHN Cai Qing 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
3 CHN Yan Jiajun 0 : 1 CHN Huang Jianguang
3 CHN Gong Xiuqin 0 : 1 CHN Zhu Xiaojuan
3 CHN Zhou Wen 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
3 CHN Jin Donglei 0 : 1 CHN Hu Long
3 CHN Wang Fangwen 0 : 1 CHN Zhang Yuhong
3 CHN Hu Wenyuan 0 : 1 CHN Wang Qichao
3 CHN Li Shuo 1 : 0 CHN Liu Jiahui
3 CHN Wu Tong 0 : 1 CHN Zhao Meiyu
3 CHN Zeng Yijiang 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
3 CHN Liu Zhao 0.5 : 0.5 CHN Yu Yaping
3 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Xie Weixiang
3 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Zheng Weinan
3 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Xu Jiaqi
3 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Yang Yanxi
3 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Xiao Huifang
3 CHN Cao Dong 1 : 0 CHN Zhu Jianfeng
3 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Mei Fan
3 CHN Xi Zhenyang 0.5 : 0.5 CHN Liu Yang
3 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Zhang Xiaojian
3 CHN Liu Hongping 0 : 1 CHN Yu Yajun
3 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Ai Xianping
3 CHN Tan Xinlin 0 : 1 CHN Shi Xiaolin
3 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Cao Xueyu
3 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Chen Jie
3 CHN Huang Shengming 1 : 0 CHN Ma Hongzhou
4 CHN Tan Xinlin 1 : 0 CHN Zeng Yijiang
4 CHN Liu Zhao 0 : 1 CHN Zhu Xiaojuan
4 CHN Zhang Xiaojian 0 : 1 CHN Wang Qichao
4 CHN Ma Hongzhou 1 : 0 CHN Li Shuo
4 CHN Zhao Meiyu 0 : 1 CHN Liu Hongping
4 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Ai Xianping
4 CHN Cai Qing 1 : 0 CHN Gong Xiuqin
4 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Zhao Haixia
4 CHN Zhou Wentao 1 : 0 CHN Jin Donglei
4 CHN Shi Hexin 0.5 : 0.5 CHN Wang Fangwen
4 CHN Yan Jiajun 1 : 0 CHN Hu Wenyuan
4 CHN Zhou Ruilei 1 : 0 CHN Liu Jiahui
4 CHN Wu Tong 0.5 : 0.5 CHN Zhou Wen
4 CHN Zhang Yuhong 1 : 0 CHN Xu Jiaqi
4 CHN Hu Long 1 : 0 CHN Chen Jie
4 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Yu Yaping
4 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
4 CHN Xia Sheng 0.5 : 0.5 CHN Huang Liqin
4 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Mei Fan
4 CHN Wang Yelin 0 : 1 CHN Wang Qingqing
4 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Xie Weixiang
4 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Huang Shengming
4 CHN Liu Yang 0 : 1 CHN Cao Dong
4 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
4 CHN Zheng Weinan 0.5 : 0.5 CHN Cao Xueyu
4 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Qi Guan
4 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Chen Jing
4 CHN Xiao Huifang 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
4 CHN Huang Jianguang 0.5 : 0.5 CHN He Qifa
4 CHN Shi Xiaolin 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
5 CHN Zhou Wen 0 : 1 CHN Zhao Meiyu
5 CHN Zhou Wentao 0 : 1 CHN Xie Weixiang
5 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Shi Hexin
5 CHN Cai Qing 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
5 CHN Yan Jiajun 0 : 1 CHN Wang Qichao
5 CHN Li Shuo 1 : 0 CHN Zhou Ruilei
5 CHN Jin Donglei 1 : 0 CHN Hu Wenyuan
5 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
5 CHN Xu Jiaqi 1 : 0 CHN Zeng Yijiang
5 CHN Liu Zhao 0 : 1 CHN Zhao Haixia
5 CHN Wang Fangwen 1 : 0 CHN Liu Jiahui
5 CHN Gong Xiuqin 1 : 0 CHN Wu Tong
5 CHN Tan Xinlin 0.5 : 0.5 CHN Xia Sheng
5 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Wan Junhong
5 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Liu Hongping
5 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Ai Xianping
5 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
5 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Cao Dong
5 CHN Yu Yajun 0.5 : 0.5 CHN Wang Qingqing
5 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Liu Yang
5 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Yang Yanxi
5 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Zheng Weinan
5 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Huang Shengming
5 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Huang Liqin
5 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Ma Hongzhou
5 CHN Hu Long 0 : 1 CHN Zhu Tianyi
5 CHN Zhang Yuhong 0 : 1 CHN Shi Xiaolin
5 CHN Zhu Xiaojuan 1 : 0 CHN Cao Xueyu
5 CHN Zhang Xiaojian 0 : 1 CHN Qi Guan
5 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Yu Yaping
6 CHN Zhang Xiaojian 0 : 1 CHN Huang Jianguang
6 CHN Xia Sheng 1 : 0 CHN Ma Hongzhou
6 CHN Liu Hongping 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
6 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Zhou Wentao
6 CHN Zeng Yijiang 0 : 1 CHN Shi Hexin
6 CHN Gong Xiuqin 0.5 : 0.5 CHN Zhou Wen
6 CHN Zhao Haixia 1 : 0 CHN Cai Qing
6 CHN Jin Donglei 1 : 0 CHN Yan Jiajun
6 CHN Wang Fangwen 1 : 0 CHN Zhou Ruilei
6 CHN Hu Wenyuan 0 : 1 CHN Chen Jie
6 CHN Xu Jiaqi 1 : 0 CHN Liu Jiahui
6 CHN Wu Tong 0 : 1 CHN Liu Zhao
6 CHN Zhang Yuhong 1 : 0 CHN Li Shuo
6 CHN Zhao Meiyu 0 : 1 CHN Zhu Xiaojuan
6 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Shi Xiaolin
6 CHN Hu Long 0 : 1 CHN Wang Qichao
6 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Wang Qingqing
6 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Li Xiaoqing
6 CHN Huang Shengming 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
6 CHN Yu Yajun 0.5 : 0.5 CHN Zheng Weinan
6 CHN Xi Zhenyang 0 : 1 CHN Cao Dong
6 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Chen Jing
6 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Zhu Jianfeng
6 CHN Zhu Tianyi 0.5 : 0.5 CHN He Qifa
6 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Tan Xinlin
6 CHN Xie Weixiang 1 : 0 CHN Liu Yang
6 CHN Yang Yanxi 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
6 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Wang Yelin
6 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Ai Xianping
6 CHN Yu Yaping 0.5 : 0.5 CHN Cao Xueyu
7 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Zhao Haixia
7 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Hu Wenyuan
7 CHN Liu Jiahui 0 : 1 CHN Xia Sheng
7 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Wu Tong
7 CHN Zhang Xiaojian 1 : 0 CHN Zhou Wentao
7 CHN Wang Fangwen 0 : 1 CHN Li Shuo
7 CHN Shi Hexin 0.5 : 0.5 CHN Ma Hongzhou
7 CHN Liu Hongping 1 : 0 CHN Cai Qing
7 CHN Wang Qichao 1 : 0 CHN Jin Donglei
7 CHN Zhao Meiyu 1 : 0 CHN Gong Xiuqin
7 CHN Yan Jiajun 0 : 1 CHN Chen Jie
7 CHN Zhou Ruilei 0 : 1 CHN Xu Jiaqi
7 CHN Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 CHN Liu Yang
7 CHN Zeng Yijiang 0 : 1 CHN Yang Yanxi
7 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Huang Liqin
7 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Zhu Xiaojuan
7 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Zhang Yuhong
7 CHN Qi Guan 0 : 1 CHN Hu Long
7 CHN Cao Xueyu 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
7 CHN Zhang Jiguo 0.5 : 0.5 CHN Shi Xiaolin
7 CHN Zhu Tianyi 0.5 : 0.5 CHN Xie Weixiang
7 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Yu Yaping
7 CHN He Qifa 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
7 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Zheng Weinan
7 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Tan Xinlin
7 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Zhu Jianfeng
7 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Yu Yajun
7 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Huang Shengming
7 CHN Lu Hai 0.5 : 0.5 CHN Xi Zhenyang
7 CHN Liu Zhao 1 : 0 CHN Zhou Wen

Return to the tournament

Return to Games