Chen Yue - Wang Qingqing


Chinese National Championship 2021, Women Group
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi i2 + 6,10,11,h6,i5,i6
CHN Chen Yue Loss 37min
CHN Wang Qingqing Win 48min
Published by Hao Tianyi at 2021-10-06 14:03:57
R Black Result White
1 CHN Chen Yue 0 : 1 CHN Wang Qingqing
1 CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Zhang Xiaoting
1 CHN Fang Guanping 0 : 1 CHN Wang Yelin
1 CHN Shen Lanxin 1 : 0 CHN Yu Yajun
1 CHN Zhang Peipei 0 : 1 CHN Wan Junhong
1 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Ge Yuwei
1 CHN Huang Xiangning 1 : 0 CHN Gong Yixuan
1 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Huo Jiuxu
2 CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Shen Lanxin
2 CHN Zhang Peipei 0 : 1 CHN Yu Yajun
2 CHN Fang Guanping 1 : 0 CHN Gong Yixuan
2 CHN Ge Yuwei 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
2 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Zhang Xiaoting
2 CHN Wang Yelin 0.5 : 0.5 CHN Huang Xiangning
2 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
2 CHN Wu Lina 0 : 1 CHN Wang Qingqing
3 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Wang Qingqing
3 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Shen Lanxin
3 CHN Wang Yelin 0.5 : 0.5 CHN Yu Yajun
3 CHN Wu Lina 0 : 1 CHN Huang Xiangning
3 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Huo Jiuxu
3 CHN Zhang Peipei 0 : 1 CHN Fang Guanping
3 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Gong Yixuan
3 CHN Zhang Xiaoting 1 : 0 CHN Chen Yue
4 CHN Zhang Peipei 1 : 0 CHN Ge Yuwei
4 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Wu Lina
4 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Chen Yue
4 CHN Fang Guanping 1 : 0 CHN Yu Yajun
4 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Zhang Xiaoting
4 CHN Wang Qingqing 0.5 : 0.5 CHN Li Xiaoqing
4 CHN Wang Yelin 0 : 1 CHN Shen Lanxin
4 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Huang Xiangning
5 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Fang Guanping
5 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Huang Xiangning
5 CHN Shen Lanxin 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
5 CHN Liu Xun 0.5 : 0.5 CHN Wan Junhong
5 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Zhang Xiaoting
5 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Yu Yajun
5 CHN Gong Yixuan 1 : 0 CHN Wu Lina
5 CHN Chen Yue 0 : 1 CHN Zhang Peipei
6 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
6 CHN Ge Yuwei 0.5 : 0.5 CHN Wu Lina
6 CHN Zhang Xiaoting 1 : 0 CHN Zhang Peipei
6 CHN Wang Yelin 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
6 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Yu Yajun
6 CHN Fang Guanping 0 : 1 CHN Wan Junhong
6 CHN Shen Lanxin 0 : 1 CHN Wang Qingqing
6 CHN Li Xiaoqing 0 : 1 CHN Huang Xiangning
7 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
7 CHN Shen Lanxin 0 : 1 CHN Huang Xiangning
7 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Wan Junhong
7 CHN Wang Yelin 0 : 1 CHN Liu Xun
7 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Zhang Xiaoting
7 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Zhang Peipei
7 CHN Ge Yuwei 0 : 1 CHN Chen Yue
7 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Fang Guanping

Return to the tournament

Return to Games