Yang Qingchuan - Sheng Yunfeng


1st Asian Cup
R Rule O Swap Alter
9 RIF d8 +
CHN Yang Qingchuan Win
CHN Sheng Yunfeng Loss
Published by Hao Tianyi at 2022-08-24 18:02:51
R Black Result White
1 CHN Liu Tong 0.5 : 0.5 TPE Chang Chao-Yung
1 CHN Chen Wei 0.5 : 0.5 EST Ants Soosõrv
1 CHN Yao Jinrui 0 : 1 CHN Yu Jingping
1 UZB Andrey Khramov 1 : 0 CHN Yang Qingchuan
1 TPE Chen Wei-Han 1 : 0 CHN Yang Chunyan
1 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Zhou Keding
1 CHN Song Xian 0 : 1 CHN Mei Fan
1 TPE Chang Yi-Feng 1 : 0 CHN Liu Xiangjun
1 CHN Shi Xiaolin 0 : 1 CHN Hua Tao
1 CHN Wang Zhimou 0 : 1 SWE Peter Jonsson
1 CHN Sheng Yunfeng 0.5 : 0.5 CHN Cheng Yongxu
1 EST Evelyn Tihkan 1 : 0 CHN Jiang Yizhao
1 CHN Zhang Jinyu 1 : 0 TPE Wang Chih-Kung
1 TPE Lin Sheng-Min 0 : 1 JPN Mitsumori Masao
1 CHN Wang Tengfei 1 : 0 CHN Ni Chengwei
1 EST Johann Lents 1 : 0 CHN Wu Hao
1 CHN Hu Xi 1 : 0 JPN Tamura Kazumasa
2 CHN Wu Hao 1 : 0 CHN Ni Chengwei
2 CHN Hu Xi 0.5 : 0.5 SWE Peter Jonsson
2 CHN Cheng Yongxu 0 : 1 EST Ants Soosõrv
2 UZB Andrey Khramov 0 : 1 CHN Yu Jingping
2 CHN Jiang Yizhao 1 : 0 CHN Shi Xiaolin
2 CHN Song Xian 1 : 0 CHN Liu Xiangjun
2 CHN Zhou Keding 1 : 0 CHN Yang Chunyan
2 CHN Yao Jinrui 1 : 0 CHN Yang Qingchuan
2 JPN Tamura Kazumasa 1 : 0 CHN Wang Zhimou
2 TPE Wang Chih-Kung 1 : 0 TPE Lin Sheng-Min
2 CHN Sheng Yunfeng 0.5 : 0.5 CHN Liu Tong
2 CHN Wang Tengfei 0 : 1 EST Johann Lents
2 CHN Zhang Jinyu 0 : 1 JPN Mitsumori Masao
2 CHN Hua Tao 0.5 : 0.5 EST Evelyn Tihkan
2 TPE Chang Yi-Feng 1 : 0 CHN Mei Fan
2 TPE Chen Wei-Han 0 : 1 CHN Wu Di
2 TPE Chang Chao-Yung 0 : 1 CHN Chen Wei
3 CHN Sheng Yunfeng 1 : 0 CHN Song Xian
3 EST Evelyn Tihkan 0 : 1 CHN Yu Jingping
3 CHN Hua Tao 0 : 1 EST Ants Soosõrv
3 CHN Hu Xi 0 : 1 CHN Chen Wei
3 CHN Wu Hao 1 : 0 SWE Peter Jonsson
3 TPE Wang Chih-Kung 0 : 1 CHN Wang Tengfei
3 CHN Jiang Yizhao 0 : 1 CHN Zhang Jinyu
3 TPE Chang Chao-Yung 1 : 0 CHN Ni Chengwei
3 CHN Zhou Keding 0 : 1 TPE Chen Wei-Han
3 CHN Yao Jinrui 1 : 0 UZB Andrey Khramov
3 JPN Tamura Kazumasa 0.5 : 0.5 CHN Cheng Yongxu
3 CHN Shi Xiaolin 1 : 0 TPE Lin Sheng-Min
3 CHN Yang Chunyan 0.5 : 0.5 CHN Liu Xiangjun
3 CHN Wang Zhimou 1 : 0 CHN Yang Qingchuan
3 EST Johann Lents 1 : 0 JPN Mitsumori Masao
3 TPE Chang Yi-Feng 1 : 0 CHN Wu Di
3 CHN Mei Fan 0 : 1 CHN Liu Tong
4 TPE Chang Chao-Yung 1 : 0 EST Evelyn Tihkan
4 UZB Andrey Khramov 1 : 0 CHN Wang Zhimou
4 CHN Sheng Yunfeng 0 : 1 CHN Wu Di
4 CHN Wang Tengfei 0 : 1 CHN Zhang Jinyu
4 CHN Wu Hao 1 : 0 JPN Mitsumori Masao
4 JPN Tamura Kazumasa 1 : 0 SWE Peter Jonsson
4 CHN Hu Xi 0.5 : 0.5 CHN Hua Tao
4 EST Johann Lents 0 : 1 CHN Chen Wei
4 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Zhou Keding
4 EST Ants Soosõrv 1 : 0 CHN Yao Jinrui
4 CHN Shi Xiaolin 0 : 1 CHN Song Xian
4 CHN Jiang Yizhao 1 : 0 CHN Cheng Yongxu
4 TPE Wang Chih-Kung 1 : 0 CHN Yang Chunyan
4 CHN Yang Qingchuan 0 : 1 CHN Liu Xiangjun
4 TPE Lin Sheng-Min 1 : 0 CHN Ni Chengwei
4 CHN Yu Jingping 0 : 1 TPE Chang Yi-Feng
4 TPE Chen Wei-Han 1 : 0 CHN Liu Tong
5 CHN Chen Wei 0.5 : 0.5 CHN Wu Hao
5 TPE Chang Chao-Yung 0.5 : 0.5 TPE Chen Wei-Han
5 TPE Chang Yi-Feng 1 : 0 EST Ants Soosõrv
5 EST Johann Lents 0 : 1 CHN Zhang Jinyu
5 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Yu Jingping
5 TPE Wang Chih-Kung 1 : 0 JPN Mitsumori Masao
5 CHN Jiang Yizhao 1 : 0 CHN Sheng Yunfeng
5 CHN Yang Qingchuan 1 : 0 CHN Ni Chengwei
5 CHN Yang Chunyan 0.5 : 0.5 CHN Wang Zhimou
5 CHN Shi Xiaolin 1 : 0 CHN Cheng Yongxu
5 CHN Zhou Keding 0 : 1 TPE Lin Sheng-Min
5 CHN Mei Fan 0 : 1 SWE Peter Jonsson
5 CHN Liu Xiangjun 1 : 0 EST Evelyn Tihkan
5 CHN Hu Xi 0.5 : 0.5 CHN Yao Jinrui
5 UZB Andrey Khramov 0 : 1 CHN Song Xian
5 JPN Tamura Kazumasa 0 : 1 CHN Wang Tengfei
5 CHN Hua Tao 0.5 : 0.5 CHN Liu Tong
6 TPE Chang Yi-Feng 1 : 0 CHN Chen Wei
6 CHN Zhang Jinyu 1 : 0 CHN Wu Di
6 TPE Chen Wei-Han 0 : 1 EST Ants Soosõrv
6 CHN Shi Xiaolin 0 : 1 JPN Mitsumori Masao
6 CHN Hua Tao 0.5 : 0.5 UZB Andrey Khramov
6 CHN Cheng Yongxu 1 : 0 CHN Ni Chengwei
6 CHN Yang Qingchuan 1 : 0 CHN Yang Chunyan
6 CHN Mei Fan 1 : 0 EST Evelyn Tihkan
6 CHN Yu Jingping 0 : 1 CHN Wu Hao
6 TPE Chang Chao-Yung 1 : 0 CHN Song Xian
6 CHN Jiang Yizhao 1 : 0 CHN Wang Tengfei
6 TPE Wang Chih-Kung 0 : 1 EST Johann Lents
6 CHN Yao Jinrui 0.5 : 0.5 SWE Peter Jonsson
6 CHN Hu Xi 0.5 : 0.5 CHN Liu Tong
6 CHN Wang Zhimou 0 : 1 CHN Zhou Keding
6 TPE Lin Sheng-Min 1 : 0 CHN Sheng Yunfeng
6 JPN Tamura Kazumasa 1 : 0 CHN Liu Xiangjun
7 CHN Jiang Yizhao 0 : 1 EST Johann Lents
7 CHN Wu Di 0.5 : 0.5 CHN Chen Wei
7 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Liu Xiangjun
7 TPE Chang Chao-Yung 0 : 1 JPN Tamura Kazumasa
7 CHN Hua Tao 0 : 1 TPE Lin Sheng-Min
7 JPN Mitsumori Masao 1 : 0 CHN Liu Tong
7 CHN Yao Jinrui 0 : 1 TPE Wang Chih-Kung
7 CHN Hu Xi 1 : 0 CHN Song Xian
7 CHN Yu Jingping 1 : 0 SWE Peter Jonsson
7 TPE Chen Wei-Han 1 : 0 CHN Wang Tengfei
7 UZB Andrey Khramov 1 : 0 CHN Zhou Keding
7 CHN Shi Xiaolin 1 : 0 CHN Sheng Yunfeng
7 CHN Wang Zhimou 0 : 1 EST Evelyn Tihkan
7 CHN Ni Chengwei 0 : 1 CHN Yang Chunyan
7 CHN Wu Hao 0.5 : 0.5 EST Ants Soosõrv
7 TPE Chang Yi-Feng 0 : 1 CHN Zhang Jinyu
7 CHN Yang Qingchuan 0 : 1 CHN Cheng Yongxu
8 CHN Song Xian 0 : 1 SWE Peter Jonsson
8 CHN Yang Qingchuan 0 : 1 EST Evelyn Tihkan
8 CHN Liu Xiangjun 0 : 1 CHN Zhou Keding
8 CHN Hua Tao 1 : 0 CHN Cheng Yongxu
8 CHN Wang Tengfei 0 : 1 CHN Shi Xiaolin
8 CHN Yao Jinrui 0 : 1 CHN Liu Tong
8 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Hu Xi
8 UZB Andrey Khramov 1 : 0 CHN Mei Fan
8 TPE Lin Sheng-Min 0 : 1 CHN Jiang Yizhao
8 TPE Chang Chao-Yung 1 : 0 JPN Mitsumori Masao
8 CHN Chen Wei 1 : 0 TPE Chen Wei-Han
8 EST Johann Lents 1 : 0 JPN Tamura Kazumasa
8 CHN Ni Chengwei 0 : 1 CHN Wang Zhimou
8 CHN Yang Chunyan 1 : 0 CHN Sheng Yunfeng
8 TPE Chang Yi-Feng 0.5 : 0.5 CHN Wu Hao
8 EST Ants Soosõrv 0 : 1 CHN Zhang Jinyu
9 EST Evelyn Tihkan 1 : 0 SWE Peter Jonsson
9 CHN Yang Qingchuan 1 : 0 CHN Sheng Yunfeng
9 CHN Ni Chengwei 1 : 0 CHN Liu Xiangjun
9 CHN Wang Zhimou 0 : 1 CHN Yao Jinrui
9 CHN Song Xian 0.5 : 0.5 CHN Yang Chunyan
9 CHN Cheng Yongxu 0 : 1 CHN Zhou Keding
9 CHN Wang Tengfei 0 : 1 CHN Mei Fan
9 EST Johann Lents 0 : 1 TPE Chang Yi-Feng
9 CHN Zhang Jinyu 1 : 0 CHN Wu Hao
9 CHN Hua Tao 0 : 1 JPN Mitsumori Masao
9 JPN Tamura Kazumasa 1 : 0 TPE Lin Sheng-Min
9 UZB Andrey Khramov 1 : 0 TPE Chen Wei-Han
9 TPE Chang Chao-Yung 0 : 1 EST Ants Soosõrv
9 CHN Jiang Yizhao 0 : 1 CHN Wu Di
9 TPE Wang Chih-Kung 0 : 1 CHN Chen Wei
9 CHN Shi Xiaolin 0 : 1 CHN Liu Tong

Return to the tournament

Return to Games